Bartosz, Hard & soft skills

In de consultancywereld stellen opdrachtgevers een certificaat steeds vaker als harde eis, als knock-out criterium. Zonder certifica(a)t(en) krijgt een consultant geen kans om op intakegesprek te gaan en zichzelf te kwalificeren voor een opdracht. Het behalen van certificaten, en het aantonen hiervan op je cv, is daarmee noodzakelijk. Kijkend naar de salesactiviteiten van een detacheringsbedrijf, dan neemt het belang van certificeringen ook steeds verder toe bij offertetrajecten en aanbestedingen. In deze blog geef ik mijn visie op het belang van het behalen van certificaten in de consultancy.

Het curriculum vitae (cv) is binnen een detacheringsmodel een commercieel document. Waarom? Het is de eerste stap in het kwalificatieproces om in aanmerking te komen voor de opdracht. Een klant selecteert één of meerdere kandidaten op basis van de match die hij/of zij vindt in de cv’s met de opdracht die ingevuld moet worden. Daarbij wordt er gekeken naar kwalitatieve (kennis en ervaring) en kwantitatieve criteria. Heeft een testconsultant bepaalde ervaring? Denk daarbij aan domeinkennis als Pensioenen, Effectenverkeer of SEPA kennis. Maar ook tool-, pakket of methodische kennis als SAP, HP ALM of Agile/Scrum kan gezocht worden in het cv door de opdrachtgever. Bij kwantitatieve criteria kun je denken aan aantoonbare jaren ervaring in een bepaalde rol als bijvoorbeeld testanalist, een bepaald opleidingsniveau als hbo en/of wo én natuurlijk het beschikken over kennis in de vorm van certificaten.

Nu inhuurprocessen steeds vaker geoptimaliseerd worden door het implementeren van gestandaardiseerde en geautomatiseerde processen worden bovenstaande kwantitatieve criteria steeds vaker getoetst in een elektronische omgeving. Bij het aanbieden van een kandidaat moeten vinkjes worden gezet om zo te bepalen aan welke criteria daadwerkelijk wordt voldaan. Wordt er niet voldaan aan een knock-out dan stokt het proces en wordt het cv van de kandidaat niet in behandeling genomen. Daar komt dan geen mens meer aan te pas. Er is daarmee geen ruimte voor interpretatie, iemand heeft dan wel kennis van een product of methode, het is niet hard aantoonbaar middels een certificaat. Het is in dat kader dus van essentieel belang om als consultant je certificering op orde te hebben om überhaupt een kans te kunnen maken een opdracht te scoren. Bij Bartosz investeren we dan ook ongelimiteerd in training en opleiding voor onze testconsultants. Zodat zij zich kunnen certificeren en wij als managers onze mensen kunnen inzetten bij toonaangevende klanten in uitdagende opdrachten.

"Certificeringen hebben een commercieel belang in de consultancy"

Offertes en aanbestedingen

Grote organisaties selecteren voor detacheringsopdrachten steeds vaker een beperkt aantal leveranciers. Een ontwikkeling in de markt, met name als het om consulting werk gaat, is dat organisaties steeds vaker behoefte hebben het aantal leveranciers te verminderen. Enkel één leverancier (single supplier) of een beperkt aantal leveranciers (preferred suppliers) mogen dan hun producten en/of diensten leveren om zo kostenvoordelen te realiseren. Daarnaast neemt de intensiteit van de klant-leveranciersrelatie toe. Ook worden er vaker partners gezocht voor het uitbesteden van werkpakketten, projecten of zelfs afdelingen. Daarnaast is de overheid verplicht opdrachten boven een bepaald bedrag aan te besteden. Deze ontwikkeling leidt ertoe dat dienstverleners zich vaker moeten kwalificeren in een offertetraject of aanbestedingsprocedure.

In deze trajecten wordt ook kwalitatief en kwantitatief getoetst of de dienstverlener in aanmerking komt als voorkeursleverancier of opdrachtnemer. Een terugkerend onderdeel hierbinnen is het aantonen dat de dienstverlener beschikt over de gevraagde kennis en expertise om de opdracht uit te voeren. En je raadt het al: ook dit moet vaak aangetoond worden door het inzichtelijk maken over welke certificaten de medewerkers beschikken. Maar het gaat zelfs nog verder. Steeds vaker wordt vereist dat (een deel van) de medewerkers beschikken over bepaalde certificeringen. Soms ook als knock-out criterium, vaak als reden om punten in mindering te brengen. Kortom: ook voor het winnen van offertes en aanbestedingen is het van groot belang voor de dienstverlener, en daarmee ook voor de individuele medewerker, dat de aanwezige kennis aantoonbaar wordt vastgelegd middels certificaten.

Door de bomen het bos……

Nu het belang van certificering toeneemt en steeds vaker erkend wordt, doemt de volgende horde op: welke certificaten moeten dan behaald worden? Wij zijn als dienstverlener actief binnen het software testen. In dit specifieke domein moet de testconsultant vanzelfsprekend kennis hebben van de verscheidende testmethodes en -technieken. De meest voorkomende en gevraagde certificeringstrajecten zijn dan TMap Next, ISTQB en TestFrame. Naast bovenstaande ‘standaard’ testopleidingen en certificeringen is methodische verbreding naar aanpalende gebieden ook vereist. Afhankelijk van de rol die geambieerd wordt, kan verbreding naar projectmanagement middels Prince2 en/of IPMA, naar beheer middels ITIL, naar voortbrengingsmethode via Agile/Scrum of verdieping naar ontwikkelomgevingen als Microsoft .NET of Java relevant zijn. Vooral in offertetrajecten en aanbestedingen zien wij de vraag naar expliciete certificering op aanpalende gebieden steeds vaker terugkomen. Daarbij behoren Agile foundation en Scrummaster certificeringen steeds vaker tot het standaard eisenpakket.

Certificaten de heilige graal?

Vaak wordt er opgemerkt dat ervaring met een methode/techniek of het doorgronden ervan vele malen belangrijker is dan enkel het behalen van een certificaat. Ik onderschrijf deze mening, waarbij natuurlijk wel geldt dat het één het andere niet uitsluit. Ook is een certificaat, net zoals een diploma van een opleiding, de enige manier om aanwezige kennis objectief aan te tonen. Daarmee zou je het certificaat dus eigenlijk eerder moeten zien als de kroon op je werk, de kers op de taart waarmee je objectief en onafhankelijk aan kunt tonen dat je volledig uitgerust bent om de klus te klaren!

  Wil je ons nieuwste Paarsz magazine per post ontvangen? Laat dan je gegevens achter.

  werkenbij overall

  Werken bij Bartosz?

  Vincent Verhelst

  Geïnteresseerd in Bartosz? Dan ga ik graag met jou in gesprek. We kunnen elkaar ontmoeten met een kop koffie bij ons op kantoor. Of tijdens ontbijt, lunch, borrel of diner op een plek die jou het beste uitkomt. Jij mag het zeggen.

  Bartosz Meetsz

  SUMMER edition

  Jun24

  Bartosz Meetsz is een interactief online event waar je een kijkje achter de schermen bij Bartosz krijgt.

  We delen onze visie op het testvak en onze consultants vertellen over hun ervaringen met diverse initiatieven zoals onze technische gilde en de scrummaster community.

  Mijn Paarsz