Ketenregie, Trendsz

De laatste weken tuimelen de slechtnieuws items over elkaar heen. De ene winkelketen na de andere komt in slecht weer of gaat failliet. Er worden verschillende redenen genoemd voor het omvallen van winkelketens. Zoals het ontbreken van een uitdagend portfolio voor de consument, geen richting durven kiezen voor de toekomst van het bedrijf en onduidelijk leiderschap. Maar het draait daarnaast ook om de visie van de betrokken partijen; directie, management & personeel, verhuurders en financiers. Alle partijen willen hun eigen stem laten horen en hebben andere doelstellingen. Ze redeneren meer vanuit zichzelf dan vanuit samenwerking. Dat is jammer, want bedrijven kunnen een significant concurrentievoordeel behalen door de samenwerking tussen alle partijen in de keten goed te organiseren.

Wanneer een bedrijf in slecht weer verkeert, zoals V&D, en nadenkt over vragen als “hoe nu verder” en “hoe verhogen we de omzet”, is er sprake van het paard achter de wagen spannen. Jaren geleden toen de eerste signalen van faillissement naar voren kwamen had het management moeten doorpakken en de koers moeten bepalen. De overduidelijke signalen zijn deels herkend, maar er is vervolgens onvoldoende krachtig doorgepakt. Dergelijke ontwikkelingen vragen om een heldere visie waarin het bedrijf laat zien hoe ze reageert op de trends vanuit de markt. Daarnaast is er behoefte aan een strakke regievoering op zowel de permanente innovatie als het uitvoeren van de acties.

Maar hoe is dit het meest effectief te doen? Organisaties bestaan uit ketens en zijn daarvan afhankelijk geworden. Afstemming tussen de ketens over innovatie en het uitvoeren van acties is van belang, maar krijg iedereen maar eens enthousiast voor hetzelfde idee. Toch is deze werkelijkheid niet meer te ontkennen. Sterker nog, er is significant concurrentievoordeel te behalen door de samenwerking in de ketens tot in de puntjes te organiseren.

De ketenregisseur moet druk kunnen leveren, enthousiasmeren en aanzetten tot actie.

Bij het omvallen van de winkelketens zie je een aantal principes terugkomen. Bijvoorbeeld het gebrek aan visie en de durf om te veranderen. Maak een keuze en ga er voor. Zorg dat alle partijen aan boord zijn en hetzelfde beeld uitdragen. Kijk tevens scherp naar de resultaten. Heeft de verandering effect? Meet de resultaten. Houd vol en zorg dat er een ritme ontstaat in de verandering. Kom geregeld met resultaten en houd vooral overzicht.

Vaak is het relatief eenvoudig om op papier hierover tot consensus te komen, maar hoe vertaalt dit zich tot daadwerkelijke acties en resultaten? Door een steeds meer geïntegreerde wereld, worden ketens complexer en hangen succes af van de implementatie van veel factoren die niet altijd goed te overzien zijn. Grip krijgen op de deze complexe ketens en daarmee bijdragen aan een werkend product en een daadwerkelijke invulling geven aan de klantbehoefte, is een uitdaging die door de business herkend zal worden.

Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor een ketenregisseur in het op orde brengen en uiteindelijk beheren van de ketens. Het omgaan met weerstand is hierin ontzettend belangrijk. Het is van belang om de organisatie mee te krijgen in tijden van verandering en een nieuw initiatief urgent te maken. De ketenregisseur moet enerzijds druk kunnen leveren, enthousiasmeren en aanzetten tot actie. Anderzijds moet hij respect kunnen opbrengen voor de tempoverschillen en het respect genieten van alle betrokken partijen. Daarnaast is analytisch vermogen en het doorgronden van ketens van belang, net als het empathisch vermogen, mensgericht zijn en een gevoel voor politieke verhoudingen hebben. Het grote voordeel zit hiermee uiteindelijk in het creëren van waarde, het verminderen van verspilling en het zorgen dat de neuzen van alle betrokken partijen dezelfde kant op staan.

 

Meer weten over ketenregie? Dan zijn de boeken ‘Regie van Kwaliteit‘ en ‘Kracht zonder Macht’ wellicht iets voor jou! ‘Kracht zonder macht’ weet als eerste boek een verbinding te maken tussen de vakgebieden ketenregie, kwaliteitszorg en verandermanagement waarmee managers en professionals in staat worden gesteld een optimale ketenregie in te richten en zo succesvoller te worden dan de concurrentie.

Schrijf je in voor
de nieuwsbrief

werkenbij overall

Werken bij Bartosz?

Vincent Verhelst

Geïnteresseerd in Bartosz? Dan ga ik graag met jou in gesprek. We kunnen elkaar ontmoeten met een kop koffie bij ons op kantoor. Of tijdens ontbijt, lunch, borrel of diner op een plek die jou het beste uitkomt. Jij mag het zeggen.

Bijtanken bij Bartosz

Low-code applicatieplatformen

Jan26

Het is weer tijd voor een online Bijtanken bij Bartosz. De eerste editie van 2021! We praten je dit keer volledig bij over dé nieuwe generatie in het ontwikkelen van software. Namelijk low-code applicatieplatformen. 

Een low-code applicatieplatform ondersteunt snelle applicatieontwikkeling, implementatie, uitvoering en beheer. Met behulp van declaratieve programmeerabstracties op hoog niveau. Benieuwd naar hoe je deze software effectief test? Meld je dan aan via onderstaande button en ontvang de deelnamelink.

 

Mijn Paarsz