Werken bij, Bartosz, Testmanagement

Sinds april ben ik als senior tester gedetacheerd bij de directie Consultaire Zaken en Visumbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Een uitdagende opdracht, waarbij ik als lead tester van Bartosz betrokken ben bij FoBo 2020. Dit programma richt zich op het moderniseren van de consulaire dienstverlening. Hiertoe behoort ook het visumaanvraagproces voor Nederland. En dat is hard nodig, want een visumaanvraag wordt nog steeds gedaan met behulp van papieren formulieren. Eind 2020 moet het hele proces gedigitaliseerd zijn, maar niet voordat alle systemen, applicaties en flows getest en goedgekeurd zijn. In het kader daarvan reisde ik eind mei af naar de ambassade in Moskou om de huidige werkwijze te zien en testdata te vergaren die we in Nederland gebruiken voor ons project.

‘Waarom Moskou?’. Wat veel mensen niet weten is dat Rusland een van de landen is van waaruit de meeste visumaanvragen worden gedaan. Bovendien wordt hier al gewerkt met nieuwe apparatuur die in de toekomst wereldwijd gebruikt kan gaan worden voor het checken en afhandelen van aanvragen. Toen ik de mogelijkheid kreeg om naar de ambassade van Moskou af te reizen, hoefde ik niet lang na te denken. Als externe krijg je zo’n kans immers niet vaak.

In de vier dagen dat ik er was heb ik het huidige proces gezien, in kaart gebracht en medewerkers van de ambassade gesproken die straks een rol gaan spelen bij de oplevering van de systemen. Het is van essentieel belang dat je als tester weet hoe de oude situatie is, voordat je aan de slag kunt met het verbeteren van het gehele proces. Een veelvoorkomend probleem is bijvoorbeeld de snelheid van applicaties. Ook moet je er bij het testen rekening mee houden dat bestaande applicaties niet altijd gebruikt worden zoals ooit bedoeld is.

“Het visumaanvraagproces voor Nederland is ingewikkeld”

Moderniseren

Er zijn meerdere redenen waarom het belangrijk is dat het visumaanvraagproces wordt gemoderniseerd. Enerzijds heeft dat te maken met klantvriendelijkheid; het gedoe met formulieren is niet meer van deze tijd, het kost onnodig veel moeite en de kans op fouten is groter. Daarnaast zijn de achterliggende systemen verouderd en verlopen de bestaande contracten met leveranciers binnenkort, wat mogelijkheden biedt om de werkwijze en de applicaties te vernieuwen.

In mijn rol als tester buig ik me over de applicaties met betrekking tot het online aanvraagformulier, digitalisering van het visumdossier en visumverwerking. Met dat laatste systeem worden de gegevens van de visumaanvraag vastgelegd en de beslissing verwerkt. Het systeem heeft koppelingen met bijvoorbeeld de systemen van de Nederlandse vreemdelingenketen en het Europese visumsysteem van de 26 Europese landen die vallen onder het Schengengebied. Het systeem checkt wanneer iemand voor het laatst in Nederland is geweest en of deze persoon misbruik heeft gemaakt van het visum. Is dat het geval, dan kan de visumaanvraag mogelijk worden afgewezen.

Ik bezocht Moskou ook als vertegenwoordiger van functioneel beheer, met als doel deze afdeling meer betrokken te krijgen bij het proces van moderniseren. Normaal gesproken houdt functioneel beheer zich bezig met probleemoplossing en het draaiende houden van bestaande systemen. Het is echter ook belangrijk dat functioneel beheer bijdraagt aan de implementatie van nieuwe systemen, aangezien de afdeling er dagelijks mee in de weer is. Ze kennen de knelpunten van de huidige applicaties en weten hoe deze beter ontworpen kunnen worden om het proces efficiënter en effectiever te laten verlopen. Functioneel beheer is mijns inziens een onmisbare schakel om het visumaanvraagproces te verbeteren.

“Funtioneel beheer is onmisbaar bij het moderniseren van het visum-aanvraagproces”

Oud versus nieuw

Dankzij de inzichten die ik heb opgedaan bij de ambassade ben ik in staat om de huidige situatie met de nieuwe te vergelijken. Voorafgaand aan mijn bezoek wist ik welke applicaties aanwezig waren in het proces en globaal wat voor functie ze hadden. In Moskou heb ik de flow van begin tot eind in de praktijk gezien, door met de medewerkers mee te lopen en ze te vragen naar hun ervaringen. Ik weet nu bijvoorbeeld hoe de huidige applicaties werken en wat de knelpunten zijn, maar ook hoe ze interacteren met elkaar.

Daarnaast heb ik tijdens mijn bezoek dummypaspoorten meegekregen. Die hebben we met de apparatuur ingescand om in Nederland te gebruiken bij het testen van de nieuwe applicaties. Hoe meer data we hebben, des te uitgebreider de tests en des te sneller het nieuwe visumaanvraagproces wereldwijd uitgerold kan worden.

Kortom, een zeer nuttig bezoek waar we veel van geleerd hebben en ons voordeel mee kunnen doen. En daar profiteren straks duizenden mensen van over de hele wereld van.

Wil je ons nieuwste Paarsz magazine per post ontvangen? Laat dan je gegevens achter.

Ontwerp zonder titel (19)

Werken bij Bartosz?

Vincent Verhelst

Geïnteresseerd in Bartosz? Dan ga ik graag met jou in gesprek. We kunnen elkaar ontmoeten met een kop koffie bij ons op kantoor. Of tijdens ontbijt, lunch, borrel of diner op een plek die jou het beste uitkomt. Jij mag het zeggen.

Mijn Paarsz