Bartosz

Wat zijn de meest interessante, uitdagende of spectaculaire testopdrachten waar onze consultants aan werken of gewerkt hebben? Collega Cindy werkt al 2,5 jaar voor een organisatie die zich inzet voor het veilig uitwisselen van medische gegevens tussen zorggebruikers en zorgaanbieders. Geen traditionele testopdracht, maar een opdracht waarbij ze continu in gesprek is met deelnemers. Als onderdeel van het acceptatieteam toetst Cindy of deelnemers zich aan de regels houden voor het veilig uitwisselen van gegevens. Wanneer dit het geval is, ontvangen de deelnemers een label/keurmerk.

Wat houdt het testproject in?

De organisatie waarvoor ik werk zet zich in voor verbinding in de gezondheidszorg. Dit doen we door een coördinerende rol te vervullen in de uitwisseling van medische gegevens. Binnen mijn opdracht werk ik met persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO) en dienstverlenende aanbieders (DVA). Een PGO is een app of website waarin mensen levenslang informatie over hun eigen gezondheid kunnen verzamelen, bijhouden en beheren. Een DVA betreft de softwareoplossing die de zorgaanbieders gebruiken voor het uitwisselen van medische gegevens. De software haalt de gegevens van een persoon op bij een zorginstelling, zoals een ziekenhuis of huisarts, en stuurt deze door naar de patiënt middels een PGO.

Binnen het project waar ik werkzaam ben, toetsen we onafhankelijk of de gegevensuitwisseling goed gaat en of een partij – een PGO of een DVA – deelnemer mag worden. Als partijen kunnen aantonen zich aan de afspraken uit het afsprakenstelsel te houden, sluiten we een Deelnemersovereenkomst met hen af en ontvangen ze het label/keurmerk.

"In plaats van het testen van systemen en applicaties achter mijn laptop, zit ik het overgrote deel van de dag met mensen in Teams-meetings."

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden?

In totaal bestaat het acceptatieteam uit 6 medewerkers, waarvan 2 interne en 4 externe medewerkers. Mijn werk houdt in het accepteren van deelnemers aan de hand van het afsprakenstelsel. Dit doe ik door middel van een testfase waarin ik samen met de deelnemer verschillende testcases doorloop, waardoor wij kunnen vaststellen of zij het afsprakenstelsel goed begrepen hebben. Een deelnemer kan een PGO zijn of een DVA. Over het algemeen zijn er voor een DVA veel meer aspecten die wij kunnen testen dan voor een PGO, simpelweg omdat er bij een DVA veel meer soorten fouten kunnen optreden.

Nadat de testfase is afgerond, neem ik de formele acceptatie af. Deze duurt voor een PGO gemiddeld 6 uur en voor een DGA 8 tot 12 uur. Op basis van de bewijslast die ik heb verzameld, zoals screenshots en logfiles, wordt de acceptatie gereviewd door een collega. Soms vindt er nog wat rework plaats en de laatste stap is het schrijven van een adviesrapport voor de stichting om die deelnemer wel of niet het label toe te kennen, of het label te verlengen. De totale doorlooptijd van de acceptatie is voor een eerste toetreding van een deelnemer elf weken en voor een heracceptatie zeven weken.

Wat houden de testcases in?

De testcases hebben vooral betrekking op het verzamelen, ophalen en delen van medische gegevens. Hiervoor maken we gebruik van simulatie software. Wat we vooral toetsen is of de twee partijen – PGO en DVA – veilig met elkaar kunnen uitwisselen. Een voorbeeld van een testcase voor een PGO is het toetsen of er gegevens juist kunnen worden opgehaald bij de zorgaanbieder. En dat is dan een zorgaanbieder die wij zelf beheren, dus waarvan wij weten dat die goede gegevens heeft en dat het gewoon op te halen moet zijn. Een ander voorbeeld van een testcase is dat wij, wanneer de PGO gegevens wil ophalen, een access denied terugsturen. We toetsen vervolgens hoe de PGO hiermee omgaat.  Wordt de juiste foutmelding getoond? En is de afhandeling ook juist doordat er gestopt wordt met het ophalen van gegevens?

Wat maakt dit project interessant?

  • Allereerst vind ik het leuk om eens een keer geen traditionele testopdracht te doen. In plaats van het testen van systemen en applicaties achter mijn laptop, houd ik mij nu bezig met het accepteren van deelnemers. Dat betekent het overgrote deel van de dag met mensen in Teams-meetings zitten en veel in verbinding staan met mensen.
  • Daarnaast is het team waarin in werk heel erg leuk. De werksfeer is goed en naast de reguliere werkzaamheden krijg ik ook ruimte om andere dingen op te pakken, zoals het verbeteren van de processen.
  • Het werk wat ik doe is erg flexibel. Ik beheer mijn eigen agenda en plan zelf de meetings in met de deelnemers. Die flexibiliteit vind ik erg belangrijk in een opdracht.
  • Verder, geen dag is hetzelfde hier. Van tevoren dacht ik dat het best saai zou zijn om iedere keer weer dezelfde testcases te doorlopen. In de praktijk is het juist helemaal niet saai. Iedere deelnemer en software is weer anders en ook de oplossingen zijn steeds anders. Ik vind het vooral bijzonder dat je echt een band opbouwt met de deelnemers. Ik spreek ze in een relatief korte periode heel frequent.

Wat zijn de grootste uitdagingen van dit project?

Allereerst is dat de inwerkperiode. Die neemt heel veel tijd in beslag en is behoorlijk intensief. Je bent zo vier of vijf maanden verder voordat je het echt allemaal zelfstandig kan doen.

Verder vind ik het soms lastig om steeds weer andere communicatiestijlen toe te passen in mijn werk. Dit was met name in het begin flink wennen en oefenen. De ene keer heb je een heel technische deelnemer tegenover je, die graag de inhoud wil induiken. Een andere deelnemer is heel zakelijk en focust op wat er moet gebeuren en verder niet. Weer een andere deelnemer is heel persoonlijk en daarmee klets je heel gezellig de tijd snel vol. Mijn communicatiestijl aanpassen aan diegene waarmee ik het acceptatieproces in ga, was helemaal nieuw voor mij!

 

Wil je ons nieuwste Paarsz magazine per post ontvangen? Laat dan je gegevens achter.

Ontwerp zonder titel (19)

Werken bij Bartosz?

Vincent Verhelst

Geïnteresseerd in Bartosz? Dan ga ik graag met jou in gesprek. We kunnen elkaar ontmoeten met een kop koffie bij ons op kantoor. Of tijdens ontbijt, lunch, borrel of diner op een plek die jou het beste uitkomt. Jij mag het zeggen.

Mijn Paarsz