Werken bij, Bartosz, Testautomatisering, Tooling

Al tijdens mijn sollicitatiegesprek bij Bartosz kwam het aan bod: het feit dat ik heel veel interesse heb in de technische kant van testen. En ik bleek niet de enige binnen Bartosz te zijn. Samen met een aantal collega’s ging ik ermee aan de slag. Zo gaat dat nu eenmaal bij Bartosz. Heb je een leuk idee? Dan voer het maar uit. Nu – helaas wat later dan gepland door de coronacrisis – heeft dat ‘leuke idee’ serieuze vormen aangenomen. We hebben namelijk een Technische Gilde binnen Bartosz opgericht: een club technische én minder technische Bartoszians die regelmatig bij elkaar komen met als doel technisch testen binnen Bartosz meer vorm te geven. Dat doen we volgens het principe ‘Share, Learn & Improve’: we praten niet alleen over technisch testen, maar leren vooral ook van elkaar en kijken naar de toekomst van technisch testen en hoe Bartosz hierop kan inspelen.

Centraal punt voor technische kennis

Binnen Bartosz hebben we een aantal collega’s die héél veel technische kennis hebben. Ze weten bijvoorbeeld alles te vertellen over specifieke tooling, zoals Selenium, Cucumber, SpecFlow, Robot Framework en JMeter. Of ze weten alles over hoe je het beste een testframework voor geautomatiseerd testen op kunt zetten. Of ze hebben veel kennis over het gebruik van tools als Docker container en Jenkins. Het Technisch Gilde is ontstaan uit het idee om al die kennis samen te brengen. Een centraal punt voor alle technische kennis binnen Bartosz, dus. Dat betekent overigens niet dat het Technisch Gilde alleen is voor mensen met een technische achtergrond. Zeker niet! Zowel technisch onderlegde collega’s als collega’s die (nog) niet zoveel technische kennis maar wél affiniteit met techniek hebben, doen mee. Alle Bartoszians zijn welkom!

Share, Learn & Improve

Het is zonde om alle technische kennis binnen Bartosz niet actief te gebruiken. Samen zorgen we ervoor dat de kennis zowel binnen als buiten de organisatie verspreid wordt, bijvoorbeeld in de vorm van workshops, trainingen en coaching on the job. Maar ook door hackatons te organiseren om ideeën verder uit te werken of leuke hobbyprojecten zoals een Magic Mirror (ja, velen van ons automatiseren ook in onze vrije tijd) gezamenlijk verder vorm te geven. We willen de ogen en oren van de organisatie zijn als het gaat om de technische kant van ons vak. Wat beweegt de markt? Welke tooling is interessant? Hoe ziet de toekomst van technisch testen eruit? Waar kunnen we nu al op inspelen? Door hier samen over te sparren en onze kennis en ervaring te delen blijven we up-to-date van alle ontwikkelingen binnen software testen en kunnen we hierop anticiperen.

"Samen zorgen we ervoor dat onze technische kennis zowel binnen als buiten de organisatie verspreid wordt."

Fast Feedback: Quality Infected Teams

Wie ons al langer volgt, weet dat software testen bij Bartosz nooit een doel op zich is. Softwarekwaliteit is dat wel. Daarom streven we naar Quality Infected Teams. Een Quality Infected Team kiest bewust voor kwaliteit omdat ze weet dat dit zich uitbetaalt in succes en wendbaarheid. Zo’n team kent de waarde van snelle feedback. Fast feedback, dus. Snelle feedback stelt het ontwikkelteam in staat om agile te zijn. Het Technisch Gilde focust zich vooral op deze ‘Fast Feedback’ pijler. We denken na over hoe we technieken en tools in kunnen zetten om feedback te verkrijgen over de kwaliteit van ons product. Hoe we repetitieve taken kunnen automatiseren zodat we onze aandacht kunnen richten op meer complexe zaken. En dat willen we niet alleen op het klassieke moment van testen, maar op elk gewenst moment kunnen doen.

Shift-left, shift-right-beweging

Daarom willen we de shift-left en shift-right beweging die testers maken in Quality Infected Teams verder uitwerken. Door als tester een shift-left te maken zorgen we ervoor dat we betrokken zijn vanaf het ontwerpproces. Zo kunnen we vooraf risico’s inschatten en fouten voorkomen. Met shift-right kijken we verder dan het voortbrengingsproces in het team. Hoe gedraagt het product zich in de productieomgeving? Wat ervaren de gebruikers? Welke indicatoren kunnen we opnemen in de productie zodat gebruikersgedrag snel gevalideerd kan worden? Hoe kunnen we releases zo snel mogelijk naar de productie brengen en daar laten testen door een kleine specifieke groep gebruikers die we goed monitoren? Enkele vragen die we met het Technisch Gilde graag willen beantwoorden. Om op die manier bij te dragen aan het gemeenschappelijke doel van Bartosz: Grensverleggend specialist in software testen.

Koen van Mol

Kick-off: Liberating Structures

Op 30 juni vond de kick-off van het Technisch Gilde plaats. We hebben ons tijdens de kick-off vooral gefocust op de persoonlijke doelen en drijfveren van deelnemers om mee te doen aan het Technisch Gilde. Hiervoor gebruiken we Liberating Structures: een interactieve manier om iedereen een waardevolle bijdrage te laten leveren aan het geheel. Op basis van de Liberating Structure ‘Purpose-to-Practice’ hebben we gezamenlijk onze principes, deelnemers, structuur en doelen in kaart gebracht. Dit staat centraal voor de manier van werken binnen het Technisch Gilde (en eigenlijk binnen heel Bartosz). Een van onze conclusies was dat we geen vaste agenda willen maar iedere keer de inhoud van onze sessies afstemmen op de behoefte van de deelnemers. We beslissen samen met alle deelnemers van het Technisch Gilde waar de volgende sessie over gaat. Mensen uit het gilde houden zo zelf regie en zijn daardoor meer betrokken. Voor de volgende bijeenkomst hebben we besloten iedereen de mogelijkheid te geven om hun eigen ideeën te presenteren. Deze ideeën vormen de basis voor onze backlog waarop we de inhoud van onze toekomstige meetings zullen baseren.

Wil je ons nieuwste Paarsz magazine per post ontvangen? Laat dan je gegevens achter.

Ontwerp zonder titel (19)

Werken bij Bartosz?

Vincent Verhelst

Geïnteresseerd in Bartosz? Dan ga ik graag met jou in gesprek. We kunnen elkaar ontmoeten met een kop koffie bij ons op kantoor. Of tijdens ontbijt, lunch, borrel of diner op een plek die jou het beste uitkomt. Jij mag het zeggen.

Mijn Paarsz