Trendsz, Tooling

Is er een link tussen gamen en ons werkveld? Kan gamification bijdragen aan een kwalitatief beter resultaat? Wij denken van wel! Niet alleen bij Bartosz intern, maar ook bij onze klanten zetten we verschillende vormen van gamification in. In deze blog vertellen we je meer over welke spelvormen we gebruiken en welke resultaten we daarmee bereikt hebben. Bovendien hopen we je te kunnen inspireren om zelf ook gamification toe te passen binnen jouw organisatie.

Wat is gamification?

Met gamification gebruik je spelprincipes en speeltechnieken uit games om het gedrag van mensen op een positieve manier te sturen en de betrokkenheid te vergroten. Dit doe je in een niet-spelcontext. Gamification speelt zich af in ‘de werkelijke wereld’, bijvoorbeeld op de werkvloer, tijdens productie enzovoort.

Waarom gamification?

Gamification wordt binnen organisaties vooral gebruikt om samenwerkingen te stimuleren, mensen te motiveren, kennis te delen, klantenbinding te vergroten, bewustzijn te creëren, omzet te verhogen en elkaar te inspireren. Gamification werkt omdat het inspeelt op de competitiedrang van mensen. Bovendien zorgt voor een hoge betrokkenheid. Wanneer je iets ‘gamificeert’, wordt het leuk en het motiveert!

Poll

Pas jij gamification toe in je werk?

Het gebruik van gamification bij Bartosz

Spelenderwijs leren met de mBot

Bartosz heeft een aantal workshops ontwikkeld waarin we gebruik maken van gamification. Een goed voorbeeld is de workshop ‘Specification by Example met mBots’. Een mBot is een klein robotje en oorspronkelijk bedoeld voor het onderwijs om kinderen te leren programmeren. Al snel ontstond binnen Bartosz het idee om Specification by Example en spelen met de mBot te combineren. Tijdens deze workshop leren de deelnemers het gedrag van de robot te modeleren door middel van Specification by Example. Met als doel om uiteindelijk de robot zo te programmeren dat deze foutloos een parcours kan afleggen in de snelste tijd. Een serieus leermoment met veel fun. Gamification wordt hier voornamelijk gebruikt om de deelnemers te motiveren en om kennis te delen; spelenderwijs krijgen de deelnemers Specification by Example onder de knie.

Quality Infected Teams workshop

Een ander voorbeeld is de toepassing van gamification in de workshop ‘Quality Infected Teams’. In deze workshop, bedoeld voor scrum teams, wordt aan de hand van een kaartspel bepaald op welke punten teams kunnen verbeteren om de kwaliteit van het product waar ze aan werken te vergroten. Een interactief spel met kaarten die dienen als ‘conversation starters’ binnen de aandachtsgebieden van QIT: ‘Whole Team Approach‘, ‘Fast Feedback‘ en ‘Exploration‘. Het is niet zo dat de groep echt een spel aan het spelen is, maar het feit dat de vorm letterlijk een kaartspel is, en dat er spelelementen aan de workshop en werkvormen zitten, maakt dat deelnemers gemotiveerd deelnemen. Het is een plezierige spelvorm om vrij over onderwerpen te spreken die anders op de achtergrond blijven sudderen. We zetten gamification hier in om binnen het team samenwerkingen te stimuleren, kennis te delen, bewustzijn te creëren en elkaar te inspireren.

Een dobbelspel tijdens je sollicitatiegesprek

Niet alleen gebruiken we gamification in onze trainingen en workshops, ook zetten we het in tijdens sollicitatiegesprekken. Sollicitanten gaan namelijk aan de slag met een applicatie die een dobbelsteen simuleert. In deze applicatie zitten verschillende fouten. Het is aan de sollicitant om uit te vinden hoe de applicatie werkt en waar de fouten zitten. Hoe meer hij of zij er vindt, hoe beter. Ook de manier waarop, vertelt iets over de kennis en ervaring van de sollicitant. Eigenlijk is het een testcase, maar dan in spelvorm. In plaats van een saaie case, test je een spel. Leuker kunnen we het niet maken.

"Gamification werkt! Het motiveert, stimuleert, inspireert en zorgt ervoor dat je makkelijker kennis tot je neemt."

Het gebruik van gamification bij klanten

Kleine Items Dag

We zien dat zowel bewust als onbewust ook bij onze klanten gamification wordt gebruikt. Door het toevoegen van een competitie element worden medewerkers gemotiveerd om bepaalde werkzaamheden op te pakken. De individuele prestaties worden zichtbaar gemaakt en het willen winnen zorgt voor onderlinge competitie. Dat is precies wat er gebeurt tijdens ‘Kleine Items Dag’. Bij het ontwikkelen en testen van een applicatie kom je geregeld kleine items tegen die op dat moment geen prioriteit hebben. Deze komen dan op een lijst te staan en worden bewaard voor op een later moment, een ‘volgende release’. In de praktijk zien we deze lijst steeds langer en langer worden en merken we ook dat er niemand tijd en zin heeft om de lijst te verkorten. Daarom is ‘Kleine Items Dag’ in het leven geroepen. Gedurende een dag of dagdeel ga je met het gehele team aan de slag met deze lijst van kleine items en er wordt een competitief spelelement ingezet. Er ontstaat een wedstrijd: wie werkt de meeste items weg? Gamification wordt hier gebruikt om mensen te motiveren. Op een leuke manier verricht je met elkaar op zo’n dag heel veel werk.

Bughunt

Een ander voorbeeld is de zogenoemde ‘Bughunt’. Ook hier wordt een spelvorm, mét een competitie-element, ingezet om de samenwerking te stimuleren, elkaar te motiveren en te presteren. Een Bughunt houdt in dat je met het gehele team of meerdere teams, ongeacht  rol, de applicatie test en op zoek gaat naar fouten. Hoe meer fouten je vindt, hoe beter! De winnaar krijgt bijvoorbeeld een reep chocola.

Bij het testen van een applicatie kan er op een gegeven moment een bepaalde testblindheid ontstaan. Door iedereen, in een andere setting, naar de applicatie te laten kijken ontstaat er een frisse blik waarmee meer fouten gevonden kunnen worden. Gamification wordt hier ingezet om samenwerkingen te stimuleren, kennis te delen en bewustzijn te creëren.

Conclusie: Gamification werkt

Gamification werkt! Het motiveert, stimuleert, inspireert en zorgt ervoor dat je makkelijker kennis tot je neemt. Kun je gamification altijd inzetten? Dat niet. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan het moet voldoen. Zo moet er een directe aanleiding zijn om met Gamification te starten. Deelnemers moeten op de hoogte zijn van het achterliggende doel en de redenen die leiden tot de game. Deelnemers moeten achter het idee staan en moeten willen deelnemen. Geforceerd implementeren werkt niet en kan eindigen in een tegengesteld en dus ongewenst resultaat. En als laatste, de spelduur moet overzichtelijk zijn; games die te lang lopen leiden tot ‘ongeïnteresseerdheid’.

 

Wil je ons nieuwste Paarsz magazine per post ontvangen? Laat dan je gegevens achter.

Ontwerp zonder titel (19)

Werken bij Bartosz?

Vincent Verhelst

Geïnteresseerd in Bartosz? Dan ga ik graag met jou in gesprek. We kunnen elkaar ontmoeten met een kop koffie bij ons op kantoor. Of tijdens ontbijt, lunch, borrel of diner op een plek die jou het beste uitkomt. Jij mag het zeggen.

Mijn Paarsz