Trendsz, Test engineering, Testadvies, Testautomatisering, Tooling

Onlangs is bij Bartosz de training track ‘Testen van berichtenverkeer’ gestart. Een toolonafhankelijke training waarin we ingaan op zaken als webservice architectuur, teststrategieën die je kunt gebruiken in deze architecturen en gerelateerde concepten zoals micro services en mocking. Om vervolgens een inzage te geven in verschillende tooling en af te sluiten met het delen van onze eigen ervaringen in de praktijk. In deze blog leg ik uit waarom we specifiek voor dit onderwerp hebben gekozen.

Toename testen op serviceniveau

We krijgen steeds meer te maken met het testen van technische koppelingen. Dat kan zijn omdat de architectuur meer service georiënteerd is of omdat testen tegen de UI inefficiënt is.

Het testen van berichtenverkeer is makkelijker gezegd dan gedaan. Dit vereist meer kennis over de architectuur van het systeem en de technologie waarin deze is gebouwd. Daarnaast zijn steeds meer systemen en architecturen service-georiënteerd. Testen via de gebruikersinterface zijn vaak inefficiënt en slecht onderhoudbaar. Testen op serviceniveau is in de regel robuuster, sneller en beter te richten op een specifiek doel.

Waarom een training track testen van berichtenverkeer?

Er zijn verschillende redenen voor het opzetten van deze training track. Allereerst zien we dat steeds meer systemen en architecturen service-georiënteerd zijn en dit vereist specifieke kennis. Voor onze consultants is het daarom zinvol om zich op dit vlak te verdiepen. Het viel ons op dat er veel trainingen op dit gebied op de markt zijn, maar deze zijn meestal toolgericht zijn. In deze trainingen is dan een specifieke tool het uitgangspunt.

Een goed begrip begint bij weten wat een bericht is, waarom ze gebruikt worden en hoe je ze kunt testen. Wanneer je de architectuur goed begrijpt, kun je je vervolgens makkelijker onafhankelijk in tooling verdiepen.

"Steeds meer systemen en architecturen zijn service-georiënteerd en dit vereist specifieke kennis"

Programma

Bartosz heeft de training track ‘Testen van Berichtenverkeer’ ontwikkeld vanuit de gedachte dat we onze software testers een gedegen kennisfundament willen bijbrengen. Dat begint met een goed begrip van service georiënteerde architecturen, om vervolgens stil te staan bij de vraag hoe je ze test. Pas daarna kijken we hoe tooling je daarbij kan ondersteunen. Dus in plaats van te beginnen met het leren van een specifiek tool, starten we toolonafhankelijk.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Avond 1: Inleiding webservice architectuur (JDriven)

We behandelen verscheidene webservice technologieën en oplossingen en gaan dieper in op de verschillen. Daarnaast worden de veel gebruikte terminologieën behandeld en uitgelegd. Hierin wordt de basis gelegd voor de volgende avonden.

  • Avond 2: Teststrategieën deel 1 (Bas Dijkstra)

Waarom testen we webservices, waar moet je aan denken en hoe ga je aan de slag? We behandelen verschillende strategieën.

  • Avond 3: Teststrategieën deel 2 (JDriven)

We staan stil bij de teststrategie: ‘Consumer Driven Contract testing’, hoe maak je gebruik van webservice definities (documentatie) en waar moet je aan denken bij het non-functional (performance en security) testen van webservices.

  • Avond 4: Service virtualisatie (Bas Dijkstra)

We staan stil bij de werking van diverse verschillende service virtualisatie software.

  • Avond 5: Introductietraining SoapUI & Postman (Martien van den Akker)

We gaan hands-on aan de slag met SoapUI & Postman, en behandelen de bijbehorende terminologieën.

  • Avond 6: Rest assured (Bas Dijkstra)

Webservice testen zonder UI, maar met behulp van Java en het bekende Rest-Asured framework.

  • Avond 7: Afsluiting met voorbeelden uit de praktijk (Bartosz & JDriven)

We delen onze ervaring uit de praktijk en kijken samen naar onze klanten.

Wil jij (ook) Bijgetankt worden over dit onderwerp?

Niet alleen publiceren we naar aanleiding van deze training track een inhoudelijke blog op onze website, ook is het testen van berichtenverkeer het onderwerp van onze Bijtanken bij Bartosz sessie in september. Hoewel het nog event duurt, is aanmelden voor deze sessie op donderdag 26 september wel al mogelijk. Heb je interesse? Laat het mij weten via de mail.

Schrijf je in voor
de nieuwsbrief

Bartosz_Header_004

Werken bij Bartosz?

Vincent Verhelst

Geïnteresseerd in Bartosz? Dan ga ik graag met jou in gesprek. We kunnen elkaar ontmoeten met een kop koffie bij ons op kantoor. Of tijdens ontbijt, lunch, borrel of diner op een plek die jou het beste uitkomt. Jij mag het zeggen.

Bijtanken bij Bartosz

Delivery Pipelines

Mei21

Steeds meer organisaties willen gebruik maken van delivery pipelines, waarbij software geautomatiseerd naar omgevingen gedeployd wordt. Hoe voorkom je dat de delivery pipeline een heel efficiënte manier wordt om fouten naar productie te brengen? Hoe zorg je ervoor dat je nog steeds de juiste risico’s afdekt? Hoe zorg je ervoor dat je je team en de omliggende organisatie meeneemt in de totstandkoming van de delivery pipeline? Hoe krijg je de gewenste feedback?

Tijdens deze Bijtanken bij Bartosz sessie belichten we de verschillende aspecten van een delivery pipeline. We lichten toe welke rol we als testers kunnen spelen in het proces van de totstandkoming van een kwalitatief goede delivery pipeline. Hiervoor is het niet alleen van belang om software efficiënt en effectief naar volgende omgevingen te deployen, maar ook om stakeholders en het acceptatieproces hierin mee te nemen.

Mijn Paarsz