Trendsz, Hard & soft skills

De veranderende markt- en klantvraag in de nieuwe ‘Scrum en Agile’ wereld brengt voor zowel werkgevers als werknemers verscheidene vragen met zich mee. Denk hierbij aan verandering in visie, strategie en de core-business. Wat gaan we leveren en waarin gaan we ons onderscheiden van de concurrenten? Testautomatisering, performancetesten en securitytesten hebben momenteel de volle aandacht.

Bewustwording en Acceptatie – ‘Change or Move’

De voorbereiding op de nieuwe wereld begint bij bewustwording en acceptatie. We kennen allemaal de verhalen van mensen die jaren lang op een afdeling/werkplek zitten en in de stress schieten als de afdeling wordt verhuisd.

Natuurlijk zit niemand te wachten op zo’n  rigoureuze verandering waarbij het roer volledig wordt omgegooid. Ik kan me heel goed voorstellen dat een IT-afdelingsmanager helemaal niet zit te wachten op ander soort werk. Feit blijft wel dat de ‘pool’ van managers en ‘overhead-functies’ in de toekomst veel kleiner wordt door de veranderende marktvraag.

Persoonlijk heb ik jaren geïnvesteerd in de oude wereld en heb hierbij alle mogelijke opleidingen gevolgd zoals PRINCE2, IPMA-D, etc. In de nieuwe situatie ben je gedwongen om een paar stappen terug te doen op de carrièreladder om vervolgens weer vooruit te komen. Hieronder zal ik mijn visie, strategie en positionering in de nieuwe markt beschrijven.

"De voorbereiding op de nieuwe wereld begint bij bewustwording en acceptatie"

Visie – ‘Waar sta ik over 2 jaar?’

Zowel in de oude- als de nieuwe wereld blijft mijn visie (doel) gelijk. Vanaf het begin van mijn carrière was mijn uitgangspunt om alle kennis en kunde in huis te hebben om zowel operationeel- als procesmatig goed te kunnen functioneren, de zogenoemde ‘Generalist’. Naast de persoonlijke ontwikkelingen heeft het mij ook geholpen bij inzetbaarheid op opdrachten, opdracht-continuering en productiviteit.

Ook in de nieuwe wereld zou ik zowel technische- als procesmatige rollen willen vervullen onder het motto: ‘Een nieuwe carrière-pad met dubbele bagage en volop (nieuwe) uitdagingen.’ Voorbeelden hiervan zijn: Technische testexpert in Scrumteams: performancetesten, securitytesten en testautomatisering; Scrummaster, Productowner, Agile-coach en/of integrator als ketenregisseur.

Strategie  – ‘Hoe pak ik dit aan?’

De strategie zou met behulp van een  ‘personal development plan (PDP)’ uitgeschreven kunnen worden met daarin bijvoorbeeld een beschrijving van de geplande stappen en  een globale  planning voor de beoogde periode.  Je kunt dit plan opdelen in zowel een korte- als langetermijnaanpak, hieronder mijn voorbeeld voor de komende twee jaar.

Waar sta ik nu en waar wil ik naar toe in de komende twee jaar?

Voor mij persoonlijk is dit de meest belangrijke vraag na de doelstelling, een hulpmiddel om te bepalen welk gereedschap ik nog mis in mijn gereedschapskist. Hierbij bepaal ik primair welke kennis en ervaring uit het verleden te (her)gebruiken zijn en  secundair wat ik denk nodig te hebben voor de komende periode.
De uitkomsten voor mij zijn de volgende cursussen: Product Owner (Foundation), Scrum-Coach, Java (next stage) en verschillende test tooling cursussen zoals Cucumber, Jenkins en dergelijke. Naast de theoretische bijscholing zou ik graag bij klanten aan de slag willen die uitsluitend op de Agile manier werken. Ook klanten die in een transitiefase zitten trekken mijn aandacht. Bij deze klanten is het goed mogelijk om een adviserende rol te bekleden.

Wat is mijn langetermijnaanpak?

Niet te ver vooruit plannen, in kortere cycli denken en snel bijsturen daar waar nodig is. Voor mij is dit de basis voor de lange termijn die tevens heel goed past bij het Agile gedachtengoed. De stip op de horizon wil ik elke twee jaar opnieuw zetten in mijn PDP ter voorkoming van onnodige inspanning. In de huidige dynamische ICT-markt is te ver vooruit denken bijna onmogelijk.

Ben jij flexibel en sta jij open voor verandering? Zo ja, hoe ga jij je positioneren in de nieuwe wereld?

Conclusie

Hoewel we waarnemen dat er iets aan het veranderen is op de markt kan de visie, de strategie en de aanpak enorm verschillen per persoon of organisatie. Feit blijft wel dat je open moet staan voor veranderingen om te overleven in de nieuwe ‘Testerswereld’; ‘Change or move!’

Veel organisaties hebben de borging van kwaliteit onderschat bij de overgang naar een Agile manier van werken. Idealiter zou de kennis van alle principes aanwezig moeten zijn in een Scrum-team, maar in de praktijk blijkt dat testen toch een vak apart is. Na waarneembare afname van de kwaliteit heeft testen momenteel  toch weer de volle aandacht bij klanten. Hiermee neemt de vraag toe naar technisch inhoudelijk testers, die ook in staat zijn stukjes code te genereren en specifieke tooling kennis hebben. Het technische aspect bij testen komt steeds meer naar voren waar de hard skills zwaarder gaan wegen dan de soft skills.

Ben jij flexibel en sta jij open voor verandering? Zo ja, hoe ga jij je positioneren in de nieuwe wereld?

Wil je ons nieuwste Paarsz magazine per post ontvangen? Laat dan je gegevens achter.

Ontwerp zonder titel (19)

Werken bij Bartosz?

Vincent Verhelst

Geïnteresseerd in Bartosz? Dan ga ik graag met jou in gesprek. We kunnen elkaar ontmoeten met een kop koffie bij ons op kantoor. Of tijdens ontbijt, lunch, borrel of diner op een plek die jou het beste uitkomt. Jij mag het zeggen.

Mijn Paarsz