Testadvies, Testmanagement

In deze blog neem ik je mee naar Carintreggeland: een zorgverlener met ruim 4.000 medewerkers en Twente als werkgebied. Ik zoom in op de professionaliseringsslag die gedaan is met de ambitie om kwalitatief goede zorg aan cliënten te bieden en medewerkers te ondersteunen met professionele en innovatieve systemen. Om dit te bereiken zijn een groot aantal veranderingen doorgevoerd. Onder andere op het gebied van ICT waar kwaliteit bovenaan staat en ‘testen’ dus niet mag ontbreken.

Wat doet Carintreggeland?

Carintreggeland biedt professionele ondersteuning op het gebied van zorg, wonen, gezondheid en welzijn. Deze verschillende diensten worden geboden aan meer dan 5.000 cliënten. Aan de verschillende doelgroepen biedt Carintreggeland wijkverpleging, verpleeghuiszorg, herstelzorg, thuisbegeleiding, eerstelijnsdiensten en ondersteunende activiteiten. Om de zorgverlening zo optimaal mogelijk te maken zijn er samenwerkingsrelaties en ketenafspraken met huisartsen, ziekenhuizen, collega- zorgaanbieders (ouderenzorg, gehandicaptenzorg), woningbouwcorporaties en onderwijsinstellingen.

Een excellente informatievoorziening is cruciaal

Aan de professionaliseringsslag is een uitgebreid onderzoek voorafgegaan dat heeft geleid tot een informatiestrategie waarin een duidelijk beeld is neergezet van hoe Carintreggeland zich de komende jaren wil ontwikkelen. Dit nieuwe organisatieconcept met zelforganiserende teams stelt hoge eisen en wensen aan juiste informatievoorziening. Producten en diensten moeten eenvoudig te gebruiken zijn en moeten de zorgmedewerkers echt gaan helpen in hun werk. Dat vergt intensieve samenwerking, afstemming en communicatie tussen de afdeling enerzijds en de teams die zorg leveren anderzijds. Ook de banden met de bedrijfsvoeringprocessen moeten flink worden aangehaald, zodat ook zij de organisatie steeds van de juiste informatie kunnen voorzien.

De ICT vormt de ruggengraat van de informatievoorziening. Om te voldoen aan de hoge eisen op het gebied van informatievoorziening is er door de ICT-afdeling een programma opgesteld en afgestemd met de business. Enkele onderdelen hieruit zijn: inrichting van een regieorganisatie, (out)sourcing van diensten en middelen, en het verSaaSsen van cruciale applicaties.

Testen in de zorg – afbeelding (1)

Opstellen en implementeren Generiek Test Proces

Zoals in de inleiding genoemd speelt kwaliteit een belangrijke rol en mag ‘testen’ niet ontbreken. Om de kwaliteit van de producten/diensten te verbeteren is Bartosz gevraagd om een Generiek Test Proces (GTP) op te stellen en te implementeren. Bij aanvang was er geen standaard of gestructureerde testaanpak voor bijvoorbeeld de reguliere releases van nieuwe versies (major upgrades) van de cruciale applicaties. Bovendien was een upgrade voornamelijk een ICT-aangelegenheid. Een schone lei om te beginnen met deze leuke uitdaging!

Het opstellen en implementeren van een maatwerk GTP kost tijd. Gezien de specifieke situatie bij Carintreggeland is gekozen voor een risico-gebaseerde testaanpak en een afgeleide van TMap. De noodzakelijke stappen zijn in het GTP beschreven en uitgewerkt. Om de toepassing te vereenvoudigen is een actief procesflowdiagram in Excel ontworpen met hyperlinks waarmee de volgorde wordt afgedwongen en bij elke processtap een verwijzing is gemaakt naar de relevante informatie. Daarnaast is een testtemplate in Excel ontworpen met diverse tabbladen voor productrisicoanalyse en een geïntegreerd tabblad voor testvoorbereiding, -uitvoering, resultaten en bevindingen. Voor de testcoördinator is een mastersheet beschikbaar voorzien van zogenaamde dashboards waarop relevante en geconsolideerde informatie – zoals aantal testgevallen, status en bevindingen – direct zichtbaar zijn. Op basis van deze hulpmiddelen kan met minimale inspanning gerapporteerd worden aan de betrokkenen en dient het als onderbouwing voor een vrijgaveadvies.

Virtuele testorganisatie en bijbehorende rollen

Een uitdaging vormde het opzetten van een testorganisatie. Aangezien Carintreggeland niet voorziet in dedicated testers, laat staan een eigen testorganisatie, is gekozen voor een zogenaamde virtuele testorganisatie, ingedeeld per domein. Aanvankelijk was het testen vooral een ICT-aangelegenheid waarbij de business (eindgebruikers) soms op vrijwillige basis participeerde. Voor de testorganisatie is acceptatie en testen uit elkaar getrokken. Grofweg worden er nu drie rollen onderkend: de functioneel beheerder als testcoördinator, een key-user (eindgebruiker) om te testen en de proceseigenaar (manager) voor de acceptatie en besluitvorming. Met de introductie van key-user en proceseigenaar is de business een belangrijk onderdeel geworden van het testen en accepteren.

Op basis van het GTP is een training samengesteld en zijn de geselecteerde medewerkers voor de bovengenoemde ‘rollen’ opgeleid. In totaal hebben meer dan 60 medewerkers een training gehad toegespitst op hun rol. Daarnaast zijn de testers begeleid bij de uitvoering van de testactiviteiten bij diverse projecten en werd de opgedane kennis gedeeld. Door voortschrijdend inzicht zijn het proces en de hulpmiddelen aangepast en verbeterd. Aan de functioneel beheerders is heel veel aandacht geschonken. Tenslotte moeten zij de kar trekken. Als testcoördinator hebben zij ook te maken met zaken zoals: risicoanalyse, teststrategie bepaling, planning en de communicatie.

Daar waar bij administratieve organisaties de gebruikers veel met computers werken, is dat voor de medewerkers van een zorginstelling een bijkomstigheid. Voor klantgegevens, dienstroosters, rapportage, facturatie etc. is het gebruik van softwareapplicaties bittere noodzaak. Het trainen van deze medewerkers zoals verpleegkundigen, planners en specialisten vraagt dan ook een bijzondere aanpak. Ook is het lastig om iedereen bij elkaar te krijgen gezien hun volle agenda’s en de verschillende locaties waar zij werken.

Testen in de zorg – afbeelding (2)

De resultaten

De implementatie van het GTP begint zijn vruchten af te werpen. Een ingericht proces, goed belegde taken en verantwoordelijkheden en vooral enthousiaste medewerkers die het belang van ‘goede kwaliteit’ onderkennen en daar op een professionele manier met testen hun steentje aan bijdragen. Een aantal upgrades van nieuwe releases is uitgesteld, als gevolg van de ernst van de gevonden bevindingen waarmee verstoringen in productie en een hoop frustratie werd voorkomen. Met een aantal softwareleveranciers bouwen we aan een partnerrelatie. Een goede samenwerking waarbij o.a. onze testscenario’s voor hun interne testen worden gebruikt. Een goede informatievoorziening met tevreden gebruikers; daar doen we het voor!

Wil je ons nieuwste Paarsz magazine per post ontvangen? Laat dan je gegevens achter.

Ontwerp zonder titel (19)

Werken bij Bartosz?

Vincent Verhelst

Geïnteresseerd in Bartosz? Dan ga ik graag met jou in gesprek. We kunnen elkaar ontmoeten met een kop koffie bij ons op kantoor. Of tijdens ontbijt, lunch, borrel of diner op een plek die jou het beste uitkomt. Jij mag het zeggen.

Mijn Paarsz