Test engineering, Testautomatisering, Tooling

De laatste jaren lijken de methodieken en frameworks je om de oren te vliegen. Ook wij als Bartosz dragen hieraan bij met Quality Infected Teams, onze kijk op kwaliteit. Brengen al die frameworks, methodieken en principes echt iets nieuws? Of zijn het bestaande goede elementen in een andere/betere vorm? Wat kun/moet je ermee als consultant? In deze blog leg ik in het kort uit welke overeenkomsten er zijn tussen een aantal van deze varianten en welke elementen volgens Bartosz bepalend zijn voor succes.

Whole team approach

De Whole Team Approach is 1 van de 3 pijlers van een Quality Infected Team (QIT). Als je software bouwt, is het belangrijk dat er sprake is van een shared understanding: een gezamenlijk beeld van het doel waar het team naar toewerkt. Als er geen shared understanding is, ontstaan er misverstanden en bouw je als team niet wat de klant wil of kan gebruiken. Het hele team voelt zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde product, waaraan iedereen vanuit zijn of haar eigen expertise bijdraagt.

De tester heeft een verbindende rol binnen een team door kwaliteit te injecteren in elke stap die gezet wordt. Maar ook in de rol van de kritische vriend die steeds de ‘wat als’-vraag blijft stellen.

Waarom deze pijler in QIT?

Wij geloven erin dat je succes hebt als je samenwerkt en het beste uit je mensen haalt. Voor persoonlijke groei, goede interactie onderling, betere software, tevreden klanten en om wendbaar te kunnen zijn en blijven wanneer dit nodig is.

Verschillende frameworks

Er zijn verschillende frameworks en methodes die kunnen helpen om (meerdere) teams binnen een organisatie te laten samenwerken en zo een hogere kwaliteit en hogere klanttevredenheid te bewerkstellingen. De bekendste voorbeelden zijn Scrum, SAFe, LeSS en SoS. Al deze frameworks zijn geheel of gedeeltelijk gebaseerd op het Agile Manifesto:

Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen

Werkende software boven allesomvattende documentatie

Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen

Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

De rechterkant van het Agile Manifesto is belangrijk, maar de linkerkant (dikgedrukt) heeft meer waarde. Zo ook voor Bartosz!

Wanneer we bij klanten aan de slag gaan, is in de meeste gevallen de keuze voor het framework of de manier van werken al gemaakt. Heel kort door de bocht is het op het moment dat je begint bij een opdracht niet belangrijk wat je vindt van de gekozen methodiek. Methodieken zijn voor ons niet heilig, de elementen in de Whole Team Approach wel! En het mooie van die elementen is dat deze terugkomen in bovengenoemde frameworks en methodes.

"Methodieken zijn voor ons niet heilig, de elementen in de Whole Team Approach wel!"

Belangrijke elementen in Whole Team Approach

Binnen Whole Team Approach zijn er een aantal belangrijke elementen. Deze elementen helpen teams bij goed samenwerken. Dit is de kijk van Bartosz op deze elementen:

  • Samenwerking

Teamwork makes the dream work! Door met een groep mensen met verschillende kennis en expertise een team te vormen, kun je door te samenwerken veel bereiken. Je hebt elkaar nodig om je doel te bereiken. Het kan soms uitdagend zijn, want iedereen is verschillend.

Samenwerking is niet alleen nodig binnen je team. Buiten je team ben je afhankelijk van andere mensen, teams, afdelingen en organisaties om te zorgen dat jullie als team je werk goed kunnen doen en daadwerkelijk waarde kunnen toevoegen aan een product, samen met al die anderen. Je wilt elkaar niet in de wielen rijden!

  • Doel van het team

Het hebben van een doel fungeert als brandstof voor jou en je team. Het zorgt voor zingeving en helpt je vooruitkomen. Juist op de momenten dat je voelt dat het wat minder gaat, trekt het hebben van een doel je er doorheen. Je weet weer waarvoor je het doet! Er zijn natuurlijk verschillende doelen van klein naar groot door het hele jaar heen. Zonder doelen ben je stuurloos en voelt het soms alsof je maar wat doet. Dit is niet erg voor korte periode, maar het leidt tot chaos over langere tijd.

  • Zingeving

Zingeving is het zoeken naar betekenis en de behoefte te ervaren dat wat we doen, waarde heeft. Het zorgt ervoor dat je als team een stap extra doet en het beste eruit kun halen. Het geeft een team intrinsieke motivatie en het besef dat je met iets bent wat zin heeft om te doen. Iets waar je anderen mee kunt helpen in wat voor opzicht ook. En het kan ervoor zorgen dat je met trots naar huis gaat wanneer je als team die nieuwe functionaliteit in een nieuwe release hebt kunnen leveren.

  • Informatie visualisatie

Gedachten, ideeën, problemen, oplossingen, kennis over een applicatie… Dit zijn allemaal zaken die zich kunnen afspelen in de hoofden van mensen in je team en soms ook in hoofden van mensen daarbuiten. Met spraak en tekst kun je informatie delen, maar dat zijn (gelukkig) niet de enige manieren. Deze vormen van communicatie zijn namelijk erg ineffectief.

Neem je team bijvoorbeeld mee naar een whiteboard, teken wat je in je hoofd hebt om het visueel te maken. Plaatjes, tabellen, grafieken, schema’s. Alles wat helpt om de rest van je team mee te nemen in jouw gedachtegang. Dit kan helpen om bijvoorbeeld een probleem beter te begrijpen of die oplossing echt duidelijk te krijgen. Visualisatie leidt uiteindelijk tot een shared understanding.

  • Communicatie

Communicatie is vaak het grootste probleem van de oplossing. Of de grootste oplossing van een probleem. Misschien is communicatie wel het element waarmee je de grootste successen kunt boeken als je dit als team onder de knie hebt. Als er miscommunicatie is, dan kan het voor onrust en irritatie zorgen. En dit kan weer leiden tot andere functionaliteit dan vooraf gewenst en gevraagd was.

Het creëren van een veilige omgeving en het maken van goede afspraken helpt enorm om de communicatie binnen een team te verbeteren. Je gaat elkaar hierdoor beter begrijpen. Je verlaagt de drempel om een vraag te kunnen stellen wanneer iets onduidelijk is, je je irriteert of zelfs wanneer je een compliment wilt geven (of ontvangen).

Ben je daarnaast ook nog vaardig in het stellen van goede vragen en open te staan voor feedback dan heb je goud in handen.

  • Teamdynamiek

Teamdynamiek verwijst naar de psychologische krachten die invloed hebben op de richting van het gedrag en de prestaties van een team. Het is een complex en continu veranderend web van relaties, rollen, emoties, percepties en verwachtingen tussen teamleden. Het kan worden beïnvloed door een breed scala aan factoren, waaronder de persoonlijkheden van de teamleden, hun rollen in het team, de doelstellingen van het team, en de omgeving waarin het team werkt.

  • Werkprocessen

Werkprocessen zijn afgebakende handelingen of activiteiten die (om een reden) bij elkaar horen. Als je ergens langere tijd werkt, denk je vaak niet meer na en zijn de handelingen die je doet voor jou logisch. Dat noem je ‘inactieve kennis’. Je bent je bijvoorbeeld niet altijd bewust van hoe je je veters strikt, maar je wéét het wel!

Door dit soort processen duidelijk vast te leggen, is voor iedereen inzichtelijk hoe wat (en soms ook waarom) gedaan wordt. Wanneer het vastgelegd is, is het ook eenvoudiger om te zien hoe een proces beter, sneller en/of efficiënter kan. Tip: gebruik hierbij visualisatie!

Daarnaast heeft vastleggen als voordeel dat duidelijk is in hoeverre elke stap bijdraagt aan het resultaat, risico’s inzichtelijk worden en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Focus op het proces en team

Zou het een goed idee zijn om juist te focussen op een slim en werkend proces en een goed samenwerkend team? Het mooie van de pijler Whole Team Approach is dat het gedachtengoed onafhankelijk is en mensen steunt, zodat zij zich op kernwaarden kunnen richten.

De beschreven elementen in deze blog zijn allen nodig en komen terug in de veelgebruikte frameworks zoals Scrum, SAFe, LeSS en SoS. Met de Whole Team Approach aanpak kun je framework-onafhankelijk je team en organisatie succesvoller maken. Hiermee kan je altijd waarde toevoegen, en kwaliteit aantonen, los van welk framework je volgt.

 

Wil je ons nieuwste Paarsz magazine per post ontvangen? Laat dan je gegevens achter.

Ontwerp zonder titel (19)

Werken bij Bartosz?

Vincent Verhelst

Geïnteresseerd in Bartosz? Dan ga ik graag met jou in gesprek. We kunnen elkaar ontmoeten met een kop koffie bij ons op kantoor. Of tijdens ontbijt, lunch, borrel of diner op een plek die jou het beste uitkomt. Jij mag het zeggen.

Mijn Paarsz