Bartosz, Trendsz, Testadvies, Hard & soft skills

Binnen Bartosz hebben we onze eigen visie op testen en kwaliteit. Wij geloven namelijk in Quality Infected Teams (QIT). Dit zijn teams die bewust een expliciete keuze maken voor kwaliteit. Teams die als doel hebben om in een voorspelbaar tempo software op te leveren met voldoende kwaliteit. Niet alleen staat het QIT-gedachtegoed centraal in onze testaanpak bij klanten, ook gebruiken we het als kapstok voor onze competentie ontwikkeling en het trainingsaanbod voor medewerkers. In deze blog vertellen we je daar graag meer over.

Drie aandachtsgebieden

Als (test)professional in een team werk je samen met je teamgenoten aan een gemeenschappelijk doel: het opleveren van een kwalitatief hoogwaardig product. Onderweg naar die bestemming kom je diverse uitdagingen tegen. Van elkaar niet goed begrijpen, tot aan het oplossen van technische problemen en het anticiperen op onverwachtse gebeurtenissen. Binnen QIT hebben we drie aandachtsgebieden geïdentificeerd waar deze uitdagingen vaak naar te herleiden zijn: de Whole Team Approach, Fast Feedback en Exploration. Deze drie aandachtsgebieden – die we de pijlers van QIT noemen – vormen de horizontale as van ons rollenmodel. Het rollenmodel beschrijft in welke rollen je je met de QIT-visie in gedachten kunt ontwikkelen. Ook wordt duidelijk welke vaardigheden je nodig hebt als (test)professional en team te kunnen groeien binnen de pijlers van QIT.

Vier niveaus

Naast de drie pijlers onderscheiden we op de verticale as van ons rollenmodel vier niveaus:

  • Essential: Dit is de basis waarover iedere Bartosz professional moet beschikken. Een consultant op dit niveau kan zelfstandig opereren in een klantcontext, kan acteren als tester in een team in een agile context, begrijpt hoe een ‘gemiddeld’ software voortbrengingsproces eruitziet (concept-to-cash) en begrijpt de positie van testen en testautomatisering daarbinnen. Vanuit het essentials niveau kan een medewerker zich verder ontwikkelen en vaardigheden binnen het QIT-model eigen maken.
  • Professional: Dit is het niveau van een all-round agile tester. Een Bartosz consultant op professional niveau beschikt over ruime kennis en ervaring van alle drie de aandachtsgebieden binnen het QIT-model en is als tester in een team in staat om het hele team te betrekken rondom testen en kwaliteit. Bovendien is een medewerker op dit niveau ervaren in exploratory testen en beschikt hij of zij over de skills om een bestaande testautomatiseringoplossing te onderhouden én uit te breiden.
  • Advanced: Een Bartosz consultant acteert op dit niveau wanneer hij of zij zich verder ontwikkeld heeft binnen een bepaald aandachtsgebied van QIT. De medewerker is in staat om het team en de klantomgeving echt verder te brengen op het betreffende aandachtsgebied.
  • Expert: We spreken van dit niveau als een consultant zowel binnen als buiten Bartosz wordt gezien als een expert in een aandachtsgebied. Een consultant op dit niveau is in staat om hele organisaties stappen te kunnen laten zetten op het betreffende aandachtsgebied.
QIT trainingsmodel

Het QIT-rollenmodel

In ons QIT-rollenmodel wordt in grote lijnen aangegeven wat er qua vaardigheden van onze testprofessionals verwacht wordt op elk niveau, binnen de drie verschillende pijlers. Voor al deze specifieke vaardigheden organiseren we binnen Bartosz een uitgebreid aanbod van incompany trainingen, e-learnings en certificeringen. Medewerkers kunnen hier ongelimiteerd gebruik van maken en in hun eigen tempo groeien binnen het QIT-rollenmodel.

Bovenstaand model vormt dus het fundament van ons trainingsprogramma. Aan de hand hiervan is het voor iedereen eenvoudig te bepalen met welk doel een training georganiseerd wordt, welke vaardigheid er getraind wordt en op welk niveau de training past.

“Het QIT-rollenmodel is het vertrekpunt voor de persoonlijke groei van iedere Bartoszian.”

Het QIT-rollenmodel in de praktijk: de training track ‘testen van berichtenverkeer’

Hoe het QIT-rollenmodel vertaald wordt in een concreet trainingsprogramma, leggen we uit aan de hand de training track ‘testen van berichtenverkeer’. Deze track bestaat uit zes lossen trainingen op advanced niveau, passend bij de pijler Fast Feedback.

Als testers krijgen we steeds meer te maken met testen van technische koppelingen. Dat kan zijn omdat de architectuur meer service georiënteerd is of omdat testen tegen de UI vaak nadelig is. Het testen van berichtenverkeer vereist kennis over de architectuur van het systeem en de technologie waarin deze is gebouwd. Daarom ontwikkelden we voor onze medewerkers de training track ‘testen van berichtenverkeer’. Vanuit de gedachte dat goed testen van dit verkeer begint met een goed begrip van wat een bericht is en waarom en waarvoor dit soort berichten gebruikt worden. En pas daarna hoe je ze kunt testen. In plaats van te beginnen met het leren van een specifiek tool, starten we toolonafhankelijk. De track gaat in op zaken als webservice architectuur, teststrategieën die je kunt gebruiken in deze architecturen en gerelateerde concepten zoals microservices en mocking. Om vervolgens een inzage te geven in verschillende tooling.

De track bestaat uit 6 sessies: inleiding webservice architectuur, teststrategieën API’s, introductie Postman/Swagger & SOAPUI, Mocking & Service virtualisatie, Consumer Driven Contract Testing & Gatling & Security en Rest-assured. Na het volgen van de training track is een Bartosz consultant in staat om te identificeren welke web-service architectuur bij de klant wordt gebruikt. Wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende oplossingen, en welke impact dit heeft op het testen.

Meer weten over ons trainingsaanbod?

Wil je meer weten over de inhoud van ons trainingsprogramma, of over de wijze waarop we dat voor elke Bartoszian inzichtelijk maken? Wij vertellen er graag meer over tijdens een afspraak of kennismaking.

Wil je ons nieuwste Paarsz magazine per post ontvangen? Laat dan je gegevens achter.

Ontwerp zonder titel (19)

Werken bij Bartosz?

Vincent Verhelst

Geïnteresseerd in Bartosz? Dan ga ik graag met jou in gesprek. We kunnen elkaar ontmoeten met een kop koffie bij ons op kantoor. Of tijdens ontbijt, lunch, borrel of diner op een plek die jou het beste uitkomt. Jij mag het zeggen.

Mijn Paarsz