Testadvies

De manier waarop bedrijven hun software testen verschilt per organisatie, maar in de praktijk blijkt dat de testorganisatie nogal eens van structuur verandert. Testorganisaties switchen gemiddeld om de zes jaar hun organisatiestructuur van centraal naar decentraal of andersom. Elke structuur heeft zijn eigen voor- en nadelen, maar de steeds terugkerende verandering roept op zijn minst de vraag op of er een ‘best model’ bestaat. Wat zijn de drijfveren voor het switchen? En, minstens zo belangrijk, leidt een reorganisatie tot betere resultaten?

Het switchen tussen centraal en decentraal gebeurt vaak om verschillende redenen. Centraal testen houdt in dat alle testexpertise, testtooling en testware centraal geregeld en aangestuurd worden. Ook het beheer van de testomgevingen is centraal geregeld, en de inzet en expertise van testresources worden centraal aangestuurd. Bij decentraal testen daarentegen worden testexpertise, testtooling en testware per divisie of branche aangestuurd. Hetzelfde geldt voor het beheer van de testomgevingen. Bij een centraal georganiseerde testorganisatie is sprake van een uniforme werkwijze en er is een uniform testproces, in tegenstelling tot een decentrale testorganisatie waarbij de werkwijze uiteenloopt en het testproces per divisie of branche kan verschillen. Hierdoor kan er in een centrale testorganisatie minder snel gereageerd worden op de inzet en wijzigingen van de testers. In een decentrale testorganisatie kan er binnen de eigen divisie juist vaak heel snel gereageerd worden. Kijkend naar het klantaspect kunnen bij een decentrale testorganisatie klanten onafhankelijk per divisie of branche hun eigen beleid en/of proces voeren. Is de testorganisatie centraal geregeld, dan zijn klanten afhankelijk van de centrale testorganisatie. Veelal wordt de organisatiestructuur en de eventuele switch besloten vanuit de top, net zoals bij andere interne reorganisaties. De belangrijkste drijfveer hiervoor is het besparen van kosten; helaas wordt kwaliteit hierbij vaak onderbelicht.

Switchen in de praktijk

Onlangs was ik betrokken bij een praktijkcase en die ervaringen deel ik hieronder. Vóór de switch was de testorganisatie decentraal georganiseerd. De situatie was als volgt:

 • testers/testcoördinatoren/ testmanagers verdeeld over meerdere divisies in de organisatie;
 • aansturing en testbeleid per divisie geregeld;
 • geen eenduidig testproces;
 • gebruik van diverse soorten testtooling binnen de organisatie;
 • kwaliteit van testen per branche verschillend;
 • geen onderling overleg tussen testers en/of testmanagers;
 • overlappende testrollen;
 • testen werd niet als functie gezien, ontwikkelaars deden het er veelal bij;

“Een centrale testorganisatie levert op den duur betere kwaliteit”

Kostenbesparing en kwaliteitsverbetering

Redenen van de organisatie om te switchen naar een centrale testorganisatie waren kostenreductie en kwaliteitsverbetering. Deze kernpunten werden ook nadrukkelijk benoemd in de business case.

Speerpunten kostenbesparing:

 • vermindering productie incidenten door het leveren van betere testkwaliteit;
 • verwijdering van de laag  testcoördinatoren;
 • centrale inkoop van testtooling.

Speerpunten kwaliteitsverbetering:

 • testen als functie, niet als rol erbij;
 • testen eerder starten en dat afdwingen vanuit de centrale testorganisatie;
 • testprocessen verbeteren, eenduidige werkwijze;
 • testcatalogus met diensten benoemen, ‘wat wel’ en ‘wat niet’.

Na goedkeuring van de business case werd er een projectgroep geformeerd – waar ik onderdeel van uitmaakte – om de business case verder uit te werken in een plan van aanpak en een implementatieplan. We zijn gestart met een brown-papersessie om de scope te bepalen voor de verdere aanpak. Aandachtsgebieden waren onder

andere een missie en visie, wie zijn de klanten, het dienstenaanbod, het testproces, testtooling, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, rollen of functies, testsoorten, en communicatie. Deze aandachtsgebieden zijn vervolgens geprioriteerd. De scope en aanpak zijn in een plan van aanpak gegoten. Het project had vanaf de start tot en met de implementatie een doorlooptijd van een jaar. Omdat zo’n verandering impact heeft op de werkwijze binnen de gehele organisatie, is communicatie over en presentatie van de activiteiten en de voortgang van groot belang; het is een doorlopend proces gedurende het gehele project.

Het resultaat

Nadat de switch had plaatsvonden naar een centrale testorganisatie, was er allereerst sprake van een duidelijke visie en missie. Bovendien was en is er nu een duidelijke eindverantwoordelijkheid en meer aandacht voor de kwaliteit van testprocedures. De testvolwassenheid is omhoog gegaan en er is sprake van kostenbesparing door een centrale inkoop en beheer van tooling.

Het dienstenaanbod is nu duidelijk beschreven, de templates zijn gestandaardiseerd en er is meer overleg tussen testers en testmanagers waardoor er sprake is van kennisoverdracht. Klanten (projecten) vonden het echter in het begin wel lastig om afhankelijk te zijn van de centrale testorganisatie. Zo kreeg de centrale testorganisatie regelmatig te horen dat men voorheen eigen testers tot beschikking had en dat er nu eerst aangeklopt moet worden bij de centraal georganiseerde testorganisatie. Verder hebben testers mogelijk een langere inwerkperiode nodig; voorheen zaten de testers bij de branche waarmee ze al bekend waren. Bovendien moet men zich houden aan het testproces van de centrale testorganisatie in plaats van dit zelf te kunnen bepalen. Dit zorgde af en toe voor weerstand. Al met al echter heeft de switch zeer positieve resultaten teweeggebracht. Zoals bij elke verandering heeft het tijd nodig om te bewijzen dat een goed ingerichte, centrale testorganisatie op den duur een betere kwaliteit oplevert dan een decentrale testorganisatie.

Centraal vs. decentraal

Persoonlijk heb ik een duidelijke voorkeur voor een centraal aangestuurde testorganisatie. De kwaliteit van het testen wordt beduidend beter, testen wordt als vak gezien, test- en werkprocessen worden helder, en bovendien is er sprake van betere en frequentere communicatie tussen testers en testmanagers.

Hoewel een verandering veel impact heeft op de gehele organisatie, raad ik testorganisaties aan om te switchen naar een centraal georganiseerde testorganisatie en te profiteren van de vele voordelen zoals in de vorige alinea beschreven.

 

Bron: Tijdschrift IT Management, november 2014: ‘Testen: centraal versus decentraal’ door René Bliekendaal

Wil je ons nieuwste Paarsz magazine per post ontvangen? Laat dan je gegevens achter.

Ontwerp zonder titel (19)

Werken bij Bartosz?

Vincent Verhelst

Geïnteresseerd in Bartosz? Dan ga ik graag met jou in gesprek. We kunnen elkaar ontmoeten met een kop koffie bij ons op kantoor. Of tijdens ontbijt, lunch, borrel of diner op een plek die jou het beste uitkomt. Jij mag het zeggen.

Mijn Paarsz