Testadvies, Tooling

Testtoolsoorten

Wanneer in testtrajecten wordt nagedacht over testtooling, denkt men nog vaak aan tooling die de handmatige testuitvoering kan automatiseren. Dat dit een belangrijk aandachtsgebied is staat buiten kijf, maar testtooling biedt op nog veel meer plekken mogelijkheden tot ondersteuning en verbetering. Bartosz onderkent de volgende testtoolsoorten:

  • Versiebeheer / Requirementsmanagement
  • Testmanagement
  • Testautomatisering (Functioneel/ Regressie en Load/Stress/Performance)
  • Testdata management
  • Bevindingenbeheer

Voordat een testtool testwerkzaamheden kan ondersteunen dient eerst bekend te zijn welke werkzaamheden ondersteund of geautomatiseerd moeten worden en wat ermee bereikt moet worden. Op deze manier wordt het gebruik van testtooling geen doel op zich. Het is essentieel om eerst goed in kaart te brengen waar precies de behoefte ligt, voordat een keuze kan worden gemaakt in de specifieke tooling.

Bartosz Checklist

Bartosz heeft een checklist ontwikkeld die de huidige werkwijze in een testtraject kort en duidelijk in kaart brengt (IST). Met behulp van een vooraf opgestelde vragenlijst worden de wensen en doelen van de klantorganisatie in kaart gebracht (SOLL). Nu bekend is wat mogelijk is en welke ambities er zijn wordt een verdiepingsslag aangebracht. In deze verdiepingsslag wordt specifiek gekeken naar de bovenstaande testtoolsoorten(van Versiebeheer tot Bevindingenbeheer) en wordt de toolbehoefte manifest. Na het beantwoorden van de vragen wordt er een advies gegenereerd dat , aangevuld met de expertise van Bartosz consultants, de basis vormt voor een aanpak die kan worden gebruikt voor de invoering of vervanging van testtooling. De daadwerkelijk in te zetten testtooling is niet alleen afhankelijk van de match op het product of proces. De expertise, het kennisniveau en de eventuele opleiding van project- of lijnmedewerkers spelen eveneens een belangrijke rol, immers “a fool with a tool is still a fool”.

IST –> SOLL –> ADVIES –> AANPAK

 

Bartosz consultants zijn goed op de hoogte van het huidige aanbod van (open source) testtooling en hebben een brede ervaring met de inzet van testtooling in complexe omgevingen en testtrajecten.

De expertise, het kennisniveau en de eventuele opleiding van project- of lijnmedewerkers spelen eveneens een belangrijke rol, immers “a fool with a tool is still a fool”.

Wil je ons nieuwste Paarsz magazine per post ontvangen? Laat dan je gegevens achter.

Ontwerp zonder titel (19)

Werken bij Bartosz?

Vincent Verhelst

Geïnteresseerd in Bartosz? Dan ga ik graag met jou in gesprek. We kunnen elkaar ontmoeten met een kop koffie bij ons op kantoor. Of tijdens ontbijt, lunch, borrel of diner op een plek die jou het beste uitkomt. Jij mag het zeggen.

Mijn Paarsz