Ketenregie

Stel de complexiteit of omvang van een proces groeit dusdanig, waardoor je als organisatie het overzicht en de grip op het proces verliest. Dan is er behoefte aan Regie van Kwaliteit. Om inzicht te krijgen in zichtbare en onzichtbare problemen binnen bedrijfsoverstijgende ketens of complexe processen. In het kader van Regie van Kwaliteit ontwikkelden wij bij Bartosz een nieuwe aanpak: Quality Framed. Een aanpak waarmee je ketenbreed belemmeringen signaleert zodat je deze kunt aanpakken en het proces weer beheersbaar wordt. Een aanpak dus die veel verder gaat dan software testen.

Vragen beantwoord

Weten we wat er moet gebeuren om succesvol naar productie te gaan? Welke producten worden er precies geleverd? Welke eisen stellen we? In hoeverre zijn deze eisen gerealiseerd? Welke changes zijn al doorgevoerd? En wat zit er in de komende releases? Welke backlogitems zijn er in behandeling? Allemaal voorbeelden van zaken waar onze klanten alles van willen weten maar vaak onvoldoende zicht op hebben.

Quality Framed: ontstaan vanuit behoefte aan inzicht

Onze aanpak Quality Framed is ontstaan vanuit de behoefte bij onze klanten om een einde te maken aan inefficiënte processen, te veel besturingslagen en procesfragmentatie. Vanuit hun behoefte om voortdurend een actueel inzicht te hebben in de stand van zaken. Zodat zij overzicht en grip houden op hun processen. Deze behoefte signaleerden wij bij klanten die hun processen willen ontleden in behapbare brokken. Die onderlinge afhankelijkheden in kaart willen brengen en concreet aan de slag willen gaan. Met bijvoorbeeld het optimaliseren van het releasemanagement tot aan het succesvol implementeren van nieuwe software. Quality Framed ontstond dus vanuit de praktijk en werd reeds succesvol toegepast bij onze klanten.

Inzicht in relevante bedrijfsoverstijgende ketens of complexe werkprocessen

Binnen Quality Framed bouwen wij in overleg met de klant een overzichtelijk dashboard dat actueel inzicht geeft in relevante bedrijfsoverstijgende ketens of complexe werkprocessen. Inclusief alle onderliggende items. Dit kunnen eisen, werkpakketjes, producten of bijvoorbeeld releases zijn. Het dashboard bouwen we aan de hand van een speciaal hiervoor ontwikkeld drie-lagen model. Omdat het dashboard altijd actueel inzicht geeft, dient het als stuurinstrument of hulpmiddel ter ondersteuning van tijdige en juiste besluitvorming.

"Onze aanpak Quality Framed is ontstaan vanuit de behoefte bij onze klanten om een einde te maken aan inefficiënte processen, te veel besturingslagen en procesfragmentatie."

Dashboard voor overzicht

Gaan we aan de slag bij een klant met Quality Framed? Dan nemen we eerst de stappen om het dashboard op te zetten, te vullen en te monitoren:

Stap 1: Scope en doelstelling bepalen

Samen met de klant bepalen wij op welke topics we ons gaan richten, wat we willen bereiken en wat hiervoor de relevante items zijn. Lees hier de blog over stap 1. 

Stap 2: Inrichten van het dashboard

Stap 2.1: Het dashboard configureren

Het dashboard ontwikkelen is maatwerk en doen we dus altijd in samenspraak met de klant. Welke items wil men inzichtelijk maken? Wat moet er gemonitord worden? Welke items en statussen moeten dus gevisualiseerd worden? En welke informatie is hiervoor nodig?

Stap 2.2: Onderliggende eisen, normen, voorwaarden en afhankelijkheden inventariseren en prioriteren

Nu duidelijk is wat het dashboard inzichtelijk gaat maken, kunnen we het dashboard gaan vullen. Daarvoor hebben we speciale vragenlijsten, templates en aanpakken ontwikkeld. Onze gespecialiseerde consultants halen daarnaast informatie op uit beschikbare documentatie, interviews, workshops en andere bronnen. Zo weten wij alle relevante onderdelen te identificeren, classificeren en groeperen. Omdat wij alle onderdelen van het proces zo vroeg mogelijk in het traject in kaart brengen, zitten we vooraan in het traject al met verschillende stakeholders aan tafel. Dat zorgt voor onderling inzicht in en begrip voor elkaars werk. Daarbij dwingt onze aanpak mensen volledig en accountable te zijn. Lees hier de blog over stap 2.1 en 2.2.

Stap 2.3: Status bepalen

Als duidelijk is aan welke eisen moet worden voldaan kunnen we gaan meten. Door te testen en te toetsen bepalen we de actuele status. Zo geven we inzicht in wat al bereikt is en wat nog moet gebeuren. En kunnen we dus doelgericht gaan (bij)sturen totdat de gewenste kwaliteit en het beoogde resultaat is behaald.

Stap 3: Identificeren van belemmeringen of verstoringen

Indien de gewenste status nog niet bereikt is, waar ligt dat dan aan? Welke belemmeringen of verstoringen zijn er? Wat is de invloed daarvan op het proces? Door te prioriteren kunnen we ervoor zorgen dat zaken in volgorde van belangrijkheid worden opgepakt.

Stap 4: Maatregelen treffen

Per belemmering of verstoring stemmen we af welke maatregelen nodig zijn om deze op te heffen. Bartosz faciliteert dit (continue) proces en vervult waar nodig een actieve rol bij het oplossen van de geconstateerde hiaten. Dit kunnen aanpassingen zijn in het (werk)proces, de software, de organisatie of een combinatie hiervan. De aanpassingen gebeuren in iteraties waardoor we snel resultaat boeken.

Stap 5: Monitoren en bewaken

Wijzigingen in de voortgang verwerken we continu, zodat het dashboard altijd een actueel overzicht geeft. Door te blijven monitoren wordt de gemaakte voortgang inzichtelijk. Zo ziet onze klant of hij op schema ligt en wat mogelijke nieuwe knelpunten zijn.  Met op ieder moment een voorspelbaar tussen- of eindresultaat.

Jurgen van Amerongen

Controle over complexe processen

Met Quality Framed bieden wij onze klant een aanpak waarmee zij het beoogde proces zelf goed kunnen monitoren, sturen en bewaken. Dankzij het overzichtelijke dashboard wordt complexiteit gereduceerd en ontstaat er inzicht en overzicht. Hierdoor krijg je als organisatie weer grip op je complexe processen of ketens. En kun je vanuit deze nieuwe situatie gecontroleerd relevante veranderingen doorvoeren. In ons magazine Paarsz (editie 2) vertellen we uitgebreid hoe we Quality Framed toepasten bij de Noord-/Zuidlijn. Benieuwd naar onze aanpak? Ontvang ons magazine Paarsz door onderaan deze pagina je gegevens in te vullen. Of neem contact op met jurgen.van.amerongen@bartosz.nl of martijn.meijer@bartosz.nl.

 

Deze blog is de eerste van een reeks over Quality Framed. In de volgende blogs wordt dieper op de aanpak ingegaan en in het bijzonder op het drie-lagenmodel. Houd onze website daarvoor
in de gaten!

Wil je ons nieuwste Paarsz magazine per post ontvangen? Laat dan je gegevens achter.

Ontwerp zonder titel (19)

Werken bij Bartosz?

Vincent Verhelst

Geïnteresseerd in Bartosz? Dan ga ik graag met jou in gesprek. We kunnen elkaar ontmoeten met een kop koffie bij ons op kantoor. Of tijdens ontbijt, lunch, borrel of diner op een plek die jou het beste uitkomt. Jij mag het zeggen.

Mijn Paarsz