Testadvies

Een tijd terug schreef ik al over onze aanpak die veel verder gaat dan software testen: Quality Framed. Over hoe deze aanpak zorgt voor regie van kwaliteit en over hoe we mede dankzij deze aanpak de Noord-/Zuidlijn weer op de rit kregen. Vele leuke en geïnteresseerde reacties verder, vertel ik in deze en aankomende blogs graag meer over wat Quality Framed is en doet.

Processen ontleden en afhankelijkheden in kaart brengen

Veel van onze klanten willen inzicht krijgen in zichtbare en onzichtbare problemen binnen hun complexe processen of bedrijfsoverstijgende ketens. Maar belemmeringen binnen de hele keten signaleren is een behoorlijke klus. En toch… een klus die gedaan moet worden. Want alleen door belemmeringen inzichtelijk te maken en aan te pakken wordt het proces weer beheersbaar. Omdat je dankzij het juiste inzicht inefficiënte processen kunt wijzigen, te veel besturingslagen kunt opheffen en procesfragmentatie kunt wegnemen. Quality Framed is ontstaan vanuit de vraag waar veel van onze klanten mee te maken hebben: hoe krijg ik weer grip op het proces? Een algemeen bekend probleem waarbij ieder proces anders is. Quality Framed is daarom een generieke aanpak voor een maatwerk oplossing.

"We geven inzicht in wat al bereikt is, aan welke kwaliteit dat voldoet en wat nog moet gebeuren."

Grip op het proces

Een manier om inzicht te krijgen, is je processen ontleden in behapbare brokken. Of de onderlinge afhankelijkheden in kaart brengen en concreet aan de slag gaan. Met onze aanpak Quality Framed combineren we die twee en gaan we nog een stap verder. Gaan we voor een klant aan de slag dan bouwen we eerst in overleg een overzichtelijk dashboard dat actueel inzicht geeft in relevante bedrijfsoverstijgende ketens of complexe werkprocessen. Inclusief alle onderliggende items. Dit kunnen eisen, werkpakketjes, producten of releases zijn. Het dashboard binnen Quality Framed bouwen we aan de hand van een speciaal hiervoor ontwikkeld drie-lagen model.

Inzicht in woord en geschrift

Weten we welke ketens en werkprocessen het dashboard inzichtelijk gaat maken? Dan kunnen we het gaan vullen. Daarvoor hebben we speciale vragenlijsten, interviews en workshops ontwikkeld. Voordeel hiervan is dat al vooraan in het traject verschillende stakeholders met ons en met elkaar aan tafel zitten. Dat zorgt voor onderling inzicht in en begrip voor elkaars werk. Waarbij de manier van documenteren en registreren binnen Quality Framed mensen dwingt om volledig en accountable te zijn. Naast informatie uit gesprekken halen onze gespecialiseerde consultants ook informatie uit beschikbare documentatie. We identificeren, classificeren en groeperen alle relevante bronnen.

"Quality Framed biedt inzicht in complexe processen of bedrijfsoverstijgende ketens. Zodat problemen opgelost kunnen worden."

Testen, toetsen en verbeteren

Als duidelijk is aan bijvoorbeeld welke eisen voldaan moet worden kunnen we gaan meten. We testen en toetsen om per eis te bepalen wat de actuele status is. Zo geven we inzicht in wat al bereikt is en wat nog moet gebeuren. En kunnen we dus doelgericht gaan (bij)sturen totdat de gewenste kwaliteit is behaald. Indien een eis nog niet bereikt is, waar ligt dat dan aan? Welke belemmeringen of verstoringen zijn er? Wat is de invloed daarvan op het proces? Door te prioriteren zorgen we ervoor dat zaken in volgorde van belangrijkheid worden opgepakt. Per belemmering of verstoring stemmen we af welke maatregelen nodig zijn om deze op te heffen. Wij faciliteren dit (continue) proces en vervullen waar nodig een actieve rol bij het oplossen van de geconstateerde hiaten. Dit kunnen aanpassingen zijn in het (werk)proces, de software, de organisatie of een combinatie hiervan. De aanpassingen gebeuren in iteraties waardoor we snel resultaat boeken. Omdat we wijzigingen in de voortgang continu verwerken, geeft het dashboard altijd een actueel overzicht. Door te blijven monitoren maken we de gemaakte voortgang inzichtelijk. Zo ziet onze klant of hij op schema ligt en wat mogelijke nieuwe knelpunten zijn.

Dashboard voor overzicht

Gaan we aan de slag bij een klant met Quality Framed? Dan doen we dat samen, stap voor stap en volgens een iteratief proces waarin ik in aankomende blogs graag meer vertel:

Stap 1
1.1 Scope bepalen: welk proces nemen we in beschouwing?
1.2 Doelstellingen bepalen: wat willen we bereiken? Wat zijn hiervoor de relevante onderdelen?

Stap 2
2.1 Het dashboard inrichten: wat moeten we hiervoor weten?
2.2 Het dashboard configureren: hoe gaan we het dashboard inrichten?

2.3 Gegevensbehoefte bepalen: welke gegevens (topics en kenmerken) hebben we nodig?
2.4 Relaties inventariseren: welke voorwaarden, afhankelijkheden en business rules zijn van toepassing?

Stap 3
3.1 Stakeholders en bronnen inventariseren: welke partijen zijn betrokken? Wie levert welke informatie?
3.2 Items registreren: welke items met relevante kenmerken en koppelingen moeten worden opgenomen?

3.3 Ontbrekende items ophalen: hoe en waar halen we de resterende items op voor registratie?
3.4 Compleetheid items bevestigen: wie gaat tekenen voor volledigheid en juistheid?

Stap 4
4.1 Meetlat bepalen: waar worden de items getoetst of getest?
4.2 Resultaten verwerken: welke resultaten zijn bekend en kunnen worden verwerkt?
4.3 Dashboard synchroniseren: wat zijn de meest actuele resultaten?
4.4 Dashboard bewaken: waarin resulteert de verwerking van de laatste resultaten?

Stap 5
5.1 Resultaten beoordelen: welke resultaten roepen vragen op en wijken af?
5.2 Afwijkingen analyseren: wat is de oorzaak en ernst van eventuele afwijkingen?
5.3 Afwijkingen prioriteren: welke afwijkingen moeten het eerst worden opgepakt?
5.4 Maatregelen treffen: welke maatregelen moeten worden getroffen om de afwijking op te heffen?

Jurgen van Amerongen

Wil je ons nieuwste Paarsz magazine per post ontvangen? Laat dan je gegevens achter.

Ontwerp zonder titel (19)

Werken bij Bartosz?

Vincent Verhelst

Geïnteresseerd in Bartosz? Dan ga ik graag met jou in gesprek. We kunnen elkaar ontmoeten met een kop koffie bij ons op kantoor. Of tijdens ontbijt, lunch, borrel of diner op een plek die jou het beste uitkomt. Jij mag het zeggen.

Mijn Paarsz